Najważniejsze zasady:
– regulamin ustanawia reguły oraz kryteria używania serwisu kredytblog.pl,
– by korzystać z serwisu, niezbędna jest bezpłatna rejestracja,
– rejestracja określa wyrażenie zezwolenia na szanowanie zasad regulaminu.

Blog zabrania powielania i przedruku artykułów udostępnianych na kredytblog.pl. Dotyczy to art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Pogwałcenie tego przepisu związane jest z zawiadomieniem organów ścigania.

Absolutną odpowiedzialność prawną za treść artykułu na witrynie ponosi tylko autor.

Ograniczenie winy posiadacza witryny:
– witryna kredytblog.pl ma profil informacyjny, publikowane w nim artykuły nie stanowią zaleceń czy instrukcji zachowania w danych sytuacjach,
– właściciel witryny nie odpowiada za treść tekstów, ani za dowolne szkody występujące w wyniku podporządkowania się treści publikacji,
– w tekstach wypowiadane są oceny użytkowników, nie administratora strony,
– administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych pod tekstami przez osoby trzecie.

Zamieszczanie artykułów:
– treść winna zawierać co najmniej 2500 zbs,
– dodawane są jedynie właściwe gramatycznie teksty, treści z błędami gramatycznymi i ortograficznymi są odrzucane,
– każdy tekst winna mieć obrazek w zgodzie z tematem tekstu. Załączony obrazek musi być zgodny z Prawem autorskim,
– zawartość publikacji musi być niepowtarzalna i nie może być rozpowszechniana na różnych serwisach, zarówno przed, jak i po publikacji na kredytblog.pl,
– twórca artykułu powiadamia, że myśli zamieszczone w felietonie składają się na jego prywatne opinie. Posiadacz serwisu nie odpowiada za zawartość tekstów i za ewentualne straty powstałe w wyniku zasugerowania się artykułem,
– publikacje oraz domeny w linkach nie mogą mieć niedozwolonej z polskimi przepisami treści, dotyczy to także zawartość dla pełnoletnich,
– zamieszczane artykuły powinny być intrygujące i o charakterze informacyjnym. Treści zamieszczone na witrynie kredytblog.pl muszą być czytelne dla wszystkich internautów,
– artykuł może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w formie URL lub brand.
– osoba odpowiedzialna za treść informuje, że posiada do niej kompletne prawa autorskie.

Ustalenia finalne:
Posiadacz strony kredytblog.pl może odrzucić artykuł bez przekazywania pobudki. Nadto nie będą dodawane teksty, które nie realizują kryteriów wyszczególnionych w regulaminie.