Zdarzają się sytuacje, w których musimy wziąć kredyt, często obawiamy się, że bank może nie udzielić nam zobowiązania w takiej wysokości, w jakiej byśmy chcieli. Od czego dokładnie zależy udzielona kwota i jaka jest ta maksymalna, o którą można wnioskować? Podpowiadamy.

Od czego zależy maksymalna kwota kredytu?

Maksymalna wartość kredytu zależy od jego rodzaju, warunków umowy kredytowej, zdolności kredytobiorcy, jak i samego celu. Jeśli zastanawiasz się, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt 100 000 zł, możesz przeczytać nasz poprzedni artykuł, w którym wyliczyliśmy minimalną wysokość zarobków, bo otrzymać taki kredyt. Maksymalna kwota będzie różna dla kredytów:

  • hipotecznych,
  • gotówkowych,
  • samochodowych.

Czy limity kredytu są regulowane przepisami?

To zależy od kredytu, nie ma przepisu, który narzucałby wysokość każdego kredytu, ale są jednak ustawy, które regulują wysokość kredytu konsumenckiego. Ponadto mają one prawnie określane maksymalne kwoty, jeśli są finansowane z funduszy UE, podobnie w przypadku kredytów dla firm na rozwój firmy, jak i innych, które są określone przez akty normatywne.

Maksymalne kwoty kredytu gotówkowego

Kredyt konsumencki ma jednak z góry wyznaczony limit, który jest określony w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, wynosi on 255 550 złotych. Powyżej tej granicy, kredytobiorca nie może już korzystać ze szczególnej ochrony prawnej, która przysługuje konsumentom. Większe kwoty można pożyczyć od banku tylko pod zabezpieczeniem, np. w postaci hipoteki. Mimo że ustawa z góry narzuca określoną kwotę, banki często ustalają własny górny limit kredytu gotówkowego, jest to zazwyczaj od 100 tys. do 200 tys. złotych.

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego

Tutaj dużą rolę gra cel kredytu hipotecznego, w przypadku kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, ważna będzie wartość danej nieruchomości. Banki w takich sytuacjach mogą pożyczyć od 80% do 90% wartości nieruchomości, wysokość, którą może pożyczyć ci bank jest regulowana wskaźnikiem LtV (Loan to Value), ocenia on ryzyko kredytowe. Zatem jeśli wnioskujesz o kredyt hipoteczny na nieruchomość, która jest warta 400 000 złotych, bank może pożyczyć ci 300 000 złotych. Nie można wziąć kredytu wyższego niż wartość nieruchomości, warto o tym pamiętać, jeśli planowałeś z tych pieniędzy urządzić remont.

Maksymalne kwoty kredytu samochodowego

Banki konsumenckie oferują różne rodzaje kredytów samochodowych. Niektóre z nich mogą sfinansować auto w połowie. Co znaczy, że maksymalna wysokość kredytu samochodowego wynosi wtedy połowę wartości samochodu, ma to jednak swoje plus. Ten rodzaj kredytu spłacany jest w jednej racie, a oprocentowanie zazwyczaj jest zerowe. Drugą opcją jest kredyt balonowy, tutaj bank może ci przyznać 100% wartości samochodu, jednak ostatnia rata tego kredytu musi wynieść 20% wartości samochodu. Trzeba się więc na taką inwestycję dobrze przygotować.

Pamiętaj, że maksymalna wysokość kwoty kredytu, o którą możesz wnioskować, jest zależna od twojej zdolności kredytowej. Jeśli posiadasz niską zdolność kredytową, wtedy te limity mogą być znacznie mniejsze niż te, które przedstawiliśmy w artykule, pamiętaj, by wziąć to pod uwagę.