Nie ma co się oszukiwać – posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem otrzymania kredytu w banku. Jeśli więc nie jest zbyt dobra, wówczas maleją szanse na uzyskanie wsparcia finansowego. Wiele osób zastanawia się więc, czy jest jednak szansa i gdzie mogą dostać kredyt bez zdolności kredytowej. Wyjaśniamy!

Co to jest zdolność kredytowa?

Na początku warto w ogóle wyjaśnić, czym jest zdolność kredytowa. Dzięki temu znacznie łatwiej można zrozumieć, co stoi na przeszkodzie, by otrzymać kredyt w banku. Jako zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i innymi opłatami w terminie określonym w umowie kredytowej. Tak więc po prostu sprawdza się klienta pod kątem tego, czy będzie on w stanie bezproblemowo spłacić kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy o który wnioskuje.

Warto wiedzieć, że każdy bank inaczej podchodzi do wyliczeń. Analitycy stosują własne metody sprawdzania zdolności kredytowej. Jednak pod uwagę biorą te same czynniki. Do wyliczenia zdolności kredytowej klienta bank potrzebuje informacji o:

  • osiąganym dochodzie i jego źródle, a więc liczą się zarobki i to, czy pracuje się na umowę o pracę, prowadzi się własną działalność gospodarczą, czy otrzymuje się rentę/emeryturę;
  • stałych wydatkach kredytobiorcy. Warto wiedzieć, że nie chodzi tylko i wyłącznie o comiesięczne opłaty, ale i tzw. koszty życia;
  • zobowiązaniach finansowych takich jak kredyty, pożyczki, limity na kartach kredytowych, debety na kontach;
  • historii kredytowej – tutaj sprawdzany jest BIK, ale i KRD czy BIG;
  • posiadanych zabezpieczeniach;
  • wysokości kwoty o jaką się wnioskuje, rodzaju rat i okresu kredytowania.

Jednak to nie wszystko. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej tworzony jest również profil klienta. Do niego potrzebne są dane takie jak wiek, zawód, stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu. Wynik porównywany jest z tym, jak radzą sobie ze spłatą zobowiązań osoby, które są profilowo bardzo zbliżone.

Kredyty bez badania zdolności kredytowej – czy możliwy?

Jak widać – badanie zdolności kredytowej jest bardzo kompleksowe. Bank skrupulatnie wszystko wylicza, by wiedzieć, czy wnioskodawca poradzi sobie ze spłatą zobowiązania. Niestety wiele osób nie przechodzi pomyślnie takiej weryfikacji. Czy zatem da się przed tym uchronić?

Czy możliwy jest kredyt bez zdolności kredytowej? Niestety nie. Zgodnie z Prawem
Bankowych, instytucje te muszą sprawdzić, czy klient będzie w stanie spłacić zobowiązanie w terminie. Bank nie udzieli kredytu, jeśli przekracza on możliwości finansowe klienta.

Często odmowa bierze się nie tyle z wysokości zarobków i wydatków, ile z niskiej oceny w BIK. Rejestr odnotowuje każdą zwłokę w regulowaniu należności. Jeśli ma się zaległości, a co najgorsze – trwale się jest nieterminowym, wówczas bank nie chce ponosić ryzyka. Tak więc kredyt dla zadłużonych bez zdolności kredytowej nie jest możliwy w żadnym banku. Ale czy to oznacza, że nie można w ogóle liczyć na pożyczenie pieniędzy? Nie! Jest alternatywa!

Pożyczki bez zdolności kredytowej

Nieosiągalny jest kredyt bez zdolności kredytowej w banku, ale są przecież instytucje pozabankowe. W parabankach nieco przychylniej patrzy się na klientów. Prawo nie nakłada wyśrubowanych wymogów. Nawet nie mając wysokich zarobków, nienagannej historii kredowej i innych składników zaliczanych do zdolności kredytowej, nie trzeba martwić się, że nie dostanie się kredytu. Parabanki oferują pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej. Tak więc jeśli potrzebne są pieniądze, a nie ma co liczyć na to, że w banku udzielą kredytu, warto zwrócić się po chwilówkę do instytucji pozabankowej.