Pożyczka czy kredyt gotówkowy – co jest lepszym wyborem? Rozważmy plusy i minusy obu tych opcji.

Pożyczka a kredyt gotówkowy – czym się różnią?

Jedną z różnic jest podmiot pożyczający pieniądze. Kredytu może udzielić wyłącznie bank, pożyczek natomiast udzielają również instytucje pozabankowe, takie jak firmy pożyczkowe i parabanki. Zresztą nawet osoba fizyczna może udzielić pożyczki.

Kolejną różnicą jest forma, jaką przybiera umowa. Umowa kredytu w każdej sytuacji musi być zawarta na piśmie. W przypadku pożyczek nie zawsze jest to konieczne – zależy to od pożyczanej kwoty. Jeśli nie przekracza 1000 zł, umowa pożyczki może być dowolna, dopiero powyżej tej sumy jest już obowiązek sporządzenia jej w formie pisemnej.

Również kwestia kosztów inaczej przedstawia się w przypadku tych dwóch różnych produktów finansowych. Można napotkać oferty pożyczek za darmo. Wiele firm oferuje dla nowych klientów pożyczkę pozbawioną opłat, zatem oddać trzeba jedynie pożyczoną sumę. W przypadku kredytu można o czymś takim zapomnieć – tu zawsze w grę wchodzą dodatkowe opłaty. Oczywiście przede wszystkim jest to oprocentowanie, ale także prowizje i ubezpieczenia.

Następnym punktem, przy którym się zatrzymamy, jest okres spłaty. Jeżeli chcemy mieć dużo czasu na spłatę, kredyt będzie bardziej zachęcający. Jest zobowiązaniem długoterminowym, okres spłaty może być rozciągnięty na wiele lat. Pożyczki za to zaciągane są na krótki okres, W przypadku popularnych chwilówek na przykład nie przekracza on z reguły 30 dni. Krótszy okres spłaty ma wpływ na jej formę – przeważnie spłata jest jednorazowa. Inaczej jest w przypadku kredytów, które spłaca się w ratach.

Pożyczka czy kredyt gotówkowy – co lepsze?

Kredyty są silniej regulowane i nadzorowane przez państwo. Ich zasady określa ustawa o kredycie konsumpcyjnym, a także Prawo bankowe i inne akty prawne, odnoszące się do konkretnego typu kredytu, podczas gdy pożyczki są udzielane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

Silniejsze regulacje i mocniejszy nadzór sprawiają, że kredyty są bezpieczniejsze. Nie trzeba przy nich obawiać się oszustwa, ponieważ banki, które ich udzielają, są instytucjami zaufania publicznego, monitorowanymi przez państwo.

Ale ta sytuacja ma również słabe strony – kredyt daje mniejszą elastyczność, ponieważ biorąc go, trzeba określić cel, na który owe środki zostaną przeznaczone. Pożyczki zapewniają w tym względzie większą swobodę.

Kłopotliwa może być też kwestia dostępności kredytów. Banki przesiewają wnioskodawców, analizując ich zdolność kredytową. W tym celu sprawdzają w Biurze Informacji Kredytowej dane o wcześniej zaciąganych kredytach i o tym, czy wnioskodawca spłacał je w terminie. Niewystarczająco dobra zdolność kredytowa stanie się przeszkodą, która może uniemożliwić wzięcie kredytu.

Pożyczki nie są obwarowane tyloma przepisami, mają więc większą dostępność. Firmy pozabankowe nie przeprowadzają tak rygorystycznej selekcji, więc nawet osoby o słabszej zdolności kredytowej mają szansę na otrzymanie pożyczki.