Kredyt hipoteczny pozwala zrealizować mieszkaniowe plany, jest też szansą na rozwój inwestycji związanych z rynkiem nieruchomości. Czym dokładnie jest i w jaki sposób otrzymać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny – czym jest?

Kredyt hipoteczny jest bankowym produktem, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, a otrzymane środki można przeznaczyć na sprecyzowane w umowie cele. W sytuacji, w której kredytobiorca nie wywiązuje się z obowiązku uiszczania rat kapitałowo-odsetkowych bank ma prawo przejąć nieruchomość, na której została ustanowiona hipoteka.

W katalogu kredytów hipotecznych mieści się kredyt mieszkaniowy, gdzie środki w jednej transzy są przekazywane bezpośrednio na konto sprzedającego. Kredytem hipotecznym jest też kredyt budowlano-hipoteczny, który finansuje w częściach inwestycję realizowaną przez dewelopera. Do kredytów hipotecznych możemy też zaliczyć kredyt konsolidacyjny pod zastaw nieruchomości, który pozwala połączyć i spłacić dotychczasowe długi oraz kredyt refinansowy pod hipotekę umożliwiający przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny udzielany jest w wysokich sumach, okres kredytowania trwa do 30 lat, dlatego banki nakładają szereg wymogów w stosunku do potencjalnych klientów. Warunki ubiegania się o kredyt pod hipotekę są determinowane konkretną ofertą banków, jednak katalog podstawowych oczekiwań jest zazwyczaj ujednolicony.

Niewiele osób stać na realizację mieszkaniowych planów za posiadaną gotówkę, dla sporej części ograniczeniem jest często wkład własny. Obecnie wysokość wkładu własnego mieści się w granicach 20% wartości kredytowanej nieruchomości, niższy wkład własny zawsze związany jest z wyższymi kosztami kredytu hipotecznego, trzeba się wtedy liczyć z obowiązkowymi, dodatkowymi opłatami i prowizjami.

Chcąc otrzymać kredyt pod zastaw nieruchomości musimy posiadać zdolność kredytową, bank zawsze sprawdza ryzyko pożyczenia pieniędzy, analizuje nasze finansowe możliwości spłaty zadłużenia.

Ubiegając się o kredyt mieszkaniowy musimy mieć świadomość, że ogromną rolę odgrywa również nasza historia kredytowa, opóźnienia lub brak spłaty dotychczasowych długów zawsze działają na niekorzyść. Przed zaciągnięciem kredytu pod hipotekę dobrze też zadbać o stabilną sytuację zawodową, podczas procedury weryfikacyjnej bank bada źródło oraz wysokość naszych dochodów.

Dokumenty niezbędne do kredytu hipotecznego

Procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny jest bardzo sformalizowana, dlatego składając wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musimy skompletować szereg dokumentów.

Potrzebne są min. nasz dowód osobisty, inny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz uzyskiwanych dochodach, PIT 37 za ubiegły rok, zaświadczenie ZUS o wysokości podstawy, od której były odprowadzane składki za okres ostatnich 6 lub 12 miesięcy, wyciąg z konta bankowego za taki sam czas. Bank zażąda również podstawy nabycia nieruchomości (umowa przedwstępna), odpisu księgi wieczystej nieruchomości, dokumentu potwierdzającego wniesienie wkładu własnego.